نمايشگاه بين المللی ماشين الات و تجهيزات نساجی شانگهای/ چين

تاریخ شروع: یکشنبه, 28 آبان 1402 ، 19 نوامبر 2023
تاریخ پایان: پنج شنبه, 02 آذر 1402 ، 23 نوامبر 2023

پرسش برای غرفه داران

Please let us know your name.

Please let us know your message.

پرسش برای بازدیدکنندگان

Please let us know your name.

Please let us know your message.