فرم درج اطلاعات سر درب غرفه
 1. اين شرکت استفاده ( Shell Scheme Stand ) مشارکت کنندگان محترم که از غرفه های پيش ساخته پانل ( Fascia Panel ) برای نصب بروی ( Name Board ) می نمايند می بايست جهت درج مشخصات نام شرکت سر درب غرفه حداکثر ۳۰ روز قبل از شروع نمايشگاه نسبت به تکميل و ارسال فرم ذيل اقدام نمایند
 2. نام شرکت
  ورودی نامعتبر
 3. تلفن تماس(*)
  ورودی نامعتبر
 4. نمابر
  ورودی نامعتبر
 5. پست الکترونيک(*)
  ورودی نامعتبر
 6. نام نمايشگاه
  ورودی نامعتبر
 7. شماره غرفه
  ورودی نامعتبر
 8. مشخصات غرفه
  ورودی نامعتبر
 9. مشخصات شركت جهت درج برروي پانل سردرب غرفه ( حداكثر 30 حرف و از حروف بزرگ انكليسي استفاده شود )
 10. نام شرکت-باحروف بزرگ انگلیسی(*)
  ورودی نامعتبر
 11. نام و نام خانوادگی
  ورودی نامعتبر
 12. سمت
  ورودی نامعتبر
 13. نام و نام خانوادگی تنظيم کننده(*)
  ورودی نامعتبر
 14. تاریخ تنظیم فرم
  ورودی نامعتبر
 15. مسئولیت صحت درج مطالب با تنظیم کننده فرم بوده و در صورت هر گونه مغایرت این شرکت هیچگونه مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.
 16. ثبت