فرم درخواست تجهيزات اضافي غرفه

مشارکت کنندگان محترم می بايست جهت درخواست تجهيزات اضافی غرفه حداکثر ۳۰ روز قبل از شروع نمايشگاه فرم ذیل را تکمیل و ارسال نمایند.
مشخصات شرکت
ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

لطفا شرح و تعداد اقلام درخواستی خود را در ذیل وارد نمایید.
ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

مسئولیت صحت درج مطالب با تنظیم کننده فرم بوده و در صورت هر گونه مغایرت این شرکت هیچگونه مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.