فرم درخواست تجهيزات اضافي غرفه
 1. مشارکت کنندگان محترم می بايست جهت درخواست تجهيزات اضافی غرفه حداکثر ۳۰ روز قبل از شروع نمايشگاه فرم ذیل را تکمیل و ارسال نمایند.
 2. مشخصات شرکت
 3. نام شرکت
  ورودی نامعتبر
 4. تلفن تماس(*)
  ورودی نامعتبر
 5. نمابر
  ورودی نامعتبر
 6. پست الکترونيک
  ورودی نامعتبر
 7. نام نمایشگاه
  ورودی نامعتبر
 8. مشخصات غرفه
  ورودی نامعتبر
 9. شماره غرفه
  ورودی نامعتبر
 10. لطفا شرح و تعداد اقلام درخواستی خود را در ذیل وارد نمایید.
 11. شرح اقلام درخواستی(*)
  ورودی نامعتبر
 12. نام و نام خانوادگی تنظيم کننده(*)
  ورودی نامعتبر
 13. تاریخ تنظیم فرم
  ورودی نامعتبر
 14. مسئولیت صحت درج مطالب با تنظیم کننده فرم بوده و در صورت هر گونه مغایرت این شرکت هیچگونه مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.
 15. ثبت