زبان خود را انتخاب کنید

ارائه خدمات نمایشگاهی

 

اعزام تورهای تجاری بازاریابی و بازدید از نمایشگاههای معتبر جهان

فرم درخواست تجهيزات اضافي غرفه

مشارکت کنندگان محترم می بايست جهت درخواست تجهيزات اضافی غرفه حداکثر ۳۰ روز قبل از شروع نمايشگاه فرم ذیل را تکمیل و ارسال نمایند.
مشخصات شرکت
ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

لطفا شرح و تعداد اقلام درخواستی خود را در ذیل وارد نمایید.
ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

مسئولیت صحت درج مطالب با تنظیم کننده فرم بوده و در صورت هر گونه مغایرت این شرکت هیچگونه مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.