زبان خود را انتخاب کنید

ارائه خدمات نمایشگاهی

 

اعزام تورهای تجاری بازاریابی و بازدید از نمایشگاههای معتبر جهان

اعزام هیات های تجاری و بازدید از نمایشگاههای بین المللی - تخصصی معتبر جهان

رديف

مشخصات عمومي هیات

قاره

شهر / منطقه

كشور

زمان برگزاري

1

هيات تجاري - بازاريابي

اروپاي شرقي

مينسك

بلاروس

14- 11 مهرماه 1385

2

هيات تجاري – بازاريابي

اروپاي شرقي

بوداپست

مجارستان

30 آبان الي 3 آذر ماه 1385

3

هيات تجاري – بازاريابي صنايع بسته بندي

اروپاي شرقي

مسكو

فدراسيون روسيه

10- 4 تير ماه 1386

4

هيات تجاري – بازاريابي صنايع پزشكي

آسياي شرقي

چنگ دو

چين

29 مهر الي 6 آبان ماه 1386

5

هيات تجاري - بازاريابي

آمريكا جنوبي

سائوپائولو

برزيل

12- 7 اسفند ماه 1386

6

هيات تجاري - بازاريابي

آمريكا مركزي

پاناماسيتي

پاناما

19- 15 اسفند ماه 1386

7

هيات تجاري بازاريابي صنايع پزشگي

آسياي شرقي

شن يانک

چين

17-25 آبان ماه 1386

8

هيات تجاري – بازاريابي صنايع نساجي

آسياي شرقي

شانگهاي

چين

11- 5 مرداد ماه 1387

9

هيات تجاري – بازاريابي صنايع غذايي

آسياي شرقي

ژيلينگ

چين

26-16 مهرماه 1387

10

هيات تجاري بازاريابي صنايع پزشگي

آسياي شرقي

سوشو

چين

12- 5 آبانماه 1387

 

11

 

 

هيات تجاري بازاريابي آمريکای جنوبی

 آمريکای جنوبی

ساپائولو 


بوگوتا

 برزيل 


کلمبيا

27 خرداد الی 7 تيرماه 1388


27 خرداد الی 7 تيرماه 1388

12

هيات تجاري بازاريابي صنايع پزشگي

آسياي شرقي

چنگ دو

چين

3- 11 آبان ماه 1389

13

هيات تجاري – بازاريابي صنايع غذايي

آسياي شرقي

ژيلينگ

چين

3- 11 آبان ماه 1389

14

هيات تجاري بازاريابي صنايع پزشگي

آسياي شرقي

فورو

چين

 9-12آبان ماه 1390

15

هيات تجاري – بازاريابي صنعت

آسياي شرقي

شانگهای

چين

8-16 آبان ماه 1390

16

هيات تجاري – بازاريابي صنايع نساجي

آسياي شرقي

شانگهاي

چين

21-28 خرداد ماه 1391

17

هيات تجاري بازاريابي صنايع پزشگي

آسياي شرقي

چنگدو

چین

24 مهر لغایت 2 آبان ماه 1391

 

18

هیات تجاری- بازاریابی نساجی

Mutex2012

آسیا

استانبول

ترکیه

19-25 مهر ماه 1391

19

هیات تجاری - بازاریابی مواد نوشیدنی

اروپا

مونیخ

آلمان

29-25شهریور ماه 1392

20

 هیات تجاری - بازاریابی صنایع پزشکی  آسیای شرقی  شیامن  چین

  10 - 16 آبان ماه 1392

21

 هیات تجاری - بازاریابی صنایع سنگ  آسیای شرقی  شیامن  چین

 18-15 اسفند ماه 1392

22

 هیات تجاری - بازاریابی صنایع نساجی  آسیای شرقی  شانگهای  چین

 30-24 خرداد ماه 1393

23

هیات تجاری - بازاریابی آسیا شیانمن چین

 18-22 اسفند ماه 1393

24 نهمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی آسیای شرقی سیول چین 27 الی 29 آبانماه 1394
25 هفدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ شیامن آسیای شرقی شیامن چین 16 الی 19 اسفندماه 1394
26 نمايشگاه بين المللی مواد غذايی آسیا سیول کره جنوبی 3 الی 6 آبانماه 1395
27 نمايشگاه بين المللی سنگ شيامن آسیا شیامن چین 16 الی 20 اسفند ماه 1395
28 نمايشگاه بين المللی مواد غذايی آسیا سیول کره جنوبی 3 الی 6 آبانماه 1396
29 نمايشگاه بين المللی سنگ شيامن آسیا شیامن چین 16 الی 20 اسفند ماه 1396
30 نمايشگاه بين المللی سنگ شيامن آسیا شیامن چین 16 الی 20 اسفند ماه 1397