زبان خود را انتخاب کنید

ارائه خدمات نمایشگاهی

 

اعزام تورهای تجاری بازاریابی و بازدید از نمایشگاههای معتبر جهان

شرکت مرآت تجارت سپاهان جهت پیشبرد صادرات و کمک به تجارت و بازرگانان و تولید کنندگان ایران عزیز خدمات خود را ارائه می نماید. در صورت تمایل و نیاز به راهنمایی بیشتر با ما تماس بگیرید.

events5 رويدادهاي سال 1390 word icon 
رويدادهاي سال 1391 excel icon
رويدادهاي سال 1392 icon word
رويدادهاي سال 1393 icon word
رويدادهاي سال 1394 icon word
رويدادهاي سال 1395 icon word