عنوان کلیک ها
نمايشگاه متالوژی شانکهای به 18 الی 20 اکوست 2020 ( 28 الی 30 مرداد ماه 1399 ) موکول شد کلیک ها: 1120
یک پلت فرم آنلاین ، "نمایشگاه ابر ابر Xiamen Stone" در تاریخ 6 ژوئن سال 2020 ( 17 خرداد ماه 1399 )با خدمات بی وقفه در طول سال راه اندازی می شود. کلیک ها: 670
بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی سنگ Xiamen در چین بین 18 تا 21 مه 2021 ( 28 الی 31 ارديبهشت ماه 1400 ) برگزار می شود. کلیک ها: 725
بیستمین نمایشگاه بین المللی سنگ چین Xiamen به 27-30 اکتبر 2020 ( 6 الی 9 آبانماه 1399 )موکول گرديد. کلیک ها: 362
بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی سال 1396 کلیک ها: 1511
پرداخت یارانه نمایشگاهی براساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران کلیک ها: 1575
مشوقهای نمایشگاهی در نمایشگاه سنگ ازمیر ترکیه 2018 کلیک ها: 1703
ارائه خدمات حمایت مالی نمایشگاه سنگ شیامن کلیک ها: 885
پرداخت رایانه نمایشگاههای خارجی سال 1395 کلیک ها: 1410
شیوه نامه بررسی و کمک به شرکت کنندگان در نمایشگاههای خارج از کشور سال1392 کلیک ها: 4533