یک پلت فرم آنلاین ، "نمایشگاه ابر ابر Xiamen Stone" در تاریخ 6 ژوئن سال 2020 ( 17 خرداد ماه 1399 )با خدمات بی وقفه در طول سال راه اندازی می شود.