تقويم اعزام هياتهای تجاری و بازديد ازنمايشگاههای معتبر جهان در سال 1390

شرکت مرآت تجارت سپاهان

زمان برگزاری

نام نمايشگاه

موضوع نمايشگاه

مکان

کشور هدف

31 تيرماه

لغايت 3 مردادماه 1390

پنجمين نمايشگاه بين­المللي محصولات حلال

CIHFP2011

مواد غذايي و آشاميدني ، آرايشي وبهداشتي   ، بانكداري اسلامي ، سرمايه گذاري ، تكنولوژي اطلاعات IT ، ماشين آلات   صنايع غذايي ، هتلداريو رستورانداري )

مرکز نمايشگاه بين المللی شينينگ

چين

22 -25 شهريورماه 1390

نوزدهمين نمايشگاه بين المللی مواد غذايی

FOOD & HOTEL Thailand 2011

مواد غذايی ، نوشيدنی ، هتلداری ، رستوران ،نانوايی و خدمات امور مربوط به غذا

مرکز نمايشگاه بين المللی بانکوک

تايلند

9- 12 آبانماه 1391

شصت و ششمين نمايشگاه بين المللی تجهيزات پزشگی CMEF

و

پانزده دهمين نمايشگاه بين المللی طراحی و توليد تجهيزات پزشگی ICMD

CMEF+ICMD 2011

تصويربرداری پزشکی ، تشخيص آزمايشگاهی ، الکترونيک ، اپتيک ، کمک های اوليه ، تجهيزات و قطعات استريليزه ، مواد و تجهيزات بسته­بندي پزشكي ، تكنولوژي لوازم ظريف و دقيق پزشكي ، تكنولوژي چاپ و زيباسازي نماي ظاهري ،پرستاری ، توانبخشی ، پزشکی و فناوری اطلاعات و انتقال خدمات

مرکز نمايشگاه بين المللی چنگدو

چين

10-14 آبانماه 1390

نمايشگاه بين المللی صنعت

CIIF 2011

فلزکاری و ماشين ابزار ، اتوماسيون صنعتی ، محيط زيست ، فناوذی اطلاعات و ارتباطات ، نوآوری صنعتی ، انرژی ، هواو فضا و فناوريهای هوانوردی

مرکز نمايشگاه بين المللی شانگهای

چين

تقويم نمايشگاههای خارجی در سال 1390

شرکت مرآت تجارت سپاهان

زمان برگزاری

نام نمايشگاه

موضوع نمايشگاه

مکان

کشور هدف

 

31تيرماه

لغايت 3 مردادماه 1390

پنجمين نمايشگاه بين­المللي محصولات حلال

CIHFP2011

مواد غذايي و آشاميدني ، آرايشي وبهداشتي   ، بانكداري اسلامي ، سرمايه گذاري ، تكنولوژي اطلاعات IT ، ماشين آلات   صنايع غذايي ، هتلداريو رستورانداري )

مرکز نمايشگاه بين المللی شينينگ

چين