بازدید: 9477

ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﯽ ، ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﯽ

25 الی 29 شهریور 92     مونیخ-آلمان

ﻫﻴﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﯽ ، ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﯽ ﻭﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﯽ ﻣﺎﻳﻊ   

    DRINKTEC 2013

 تاریخ شمسی نمایشگاه  25 الی 29 شهریور 1392                          زمينه فعاليت نمايشگاه
 تاریخ میلادی نمایشگاه   20-16 ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 2013    

اﻧﻮاع ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻴﻬﺎی ﺑﻲ ﮔﺎز ، آب ﻣﻴﻮه ، آب ﻣﻌﺪﻧﻲ ، ﺷﻴﺮ و ﻣﻮاد ﻟﺒﻨﻲ و ....

 
 مدت زمان برگزاری هیات
 7 روز
 محل برگزاری نمایشگاه

New München Trade Fair

Center

برگزار کننده

Messe München GmbH

München, Germany

آدرس وب سایت

http://www.drinktec.com

فرم شرکت در این رویداد  در صورت تمایل به شرکت در این رویداد فرم را پر کرده و با ما همراه شوید.
                                                                   دانلود اطلاعات تکمیلی این نمایشگاه
نمایشگاه             اطلاعات تکمیلی نمایشگاه             فرم ثبت نام   شرایط و مقررات هیات
خدمات مسافرتی                برنامه سفر