ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ بین المللی سنگ2014

  13 الی 21 اسفند92      شیامن -  چین

چهاردهمین ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ سنگ ، ماشن آلات ﻭ تجهیزات وابسته  شیامن ٢٠١٤

 تاریخ برگزاری به  شمسی
13 الی 21 اسفند 92 زمينه فعاليت نمايشگاه
 تاریخ برگزاری به میلادی
12-04 مارس 2014

سنگهای ساختمانی، ماشین آلات  و تجهيزات  وابسته


 

 مدت زمان برگزاری
8 روز
 محل برگزاری نمایشگاه Xiamen International Conference & Exhibition Center
برگزار کننده Xiamen  Jinhongxin Exhibition Co. Ltd
آدرس وب سایت

www.stonefair.org.cn

فرم شرکت در این رویداد در صورت تمایل به شرکت در این رویداد فرم را پر کرده و با ما همراه شوید.
 دانلود اطلاعات تکمیلی این رویداد
خدمات نمایشگاهی چهاردهمين نمايشگاه بين المللی ماشين آلت و تجهيزات ، سنگ 2014 وابسته شيامن مجوز برگزاری هیات  فرم شماره2 سازمان توسعه تجارت  ايران
شيوه نامه بررسی و کمک به اعازام هياتهای تجاری،بازاريابی و سرمايه شيوه نامه عمومی هيات  تجاری،بازاريابی وبازديد از  نمايشگاه

 

خدمات مسافرتی فرم درخواست حضور درهيات تجاری برنامه سفر 
 فرم قراداد مشارکت در هيات تجاری
خدمانت گمرکی